Bine ati venit!

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PREVEDERI GENERALE PRIVIND COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Accesarea si utilizarea Platformei reprezinta acceptul dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conditiile prezentei Politici de confidentialitate si a Termenilor si conditiilor aferente.

 2. Prezentul document isi propune sa detalieze modalitatea in care sunt colectate si procesate datele dumneavoastra cu caracter personal si drepturile ce va revin cu privire la acestea.

 3. In cazul in care nu sunteti de acord cu prezenta Politica de confidentialitate si cu Termenii si conditiile aferente, nu veti putea beneficia de serviciile oferite, astfel cum sunt acestea descrise la sectiunea specifica.

 4. Securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi si ne asiguram ca datele cu caracter personal colectate si procesate sunt pastrate in siguranta si nu sunt utilizate in alte scopuri decat pentru prestarea Serviciilor noastre, precum si in scop statistic si marketing.

 5. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre terte parti, daca nu s-a obtinut acordul expres in acest sens.

 6. Prezenta Politica de confidentialitate se completeaza cu prevederile documentului „Termeni si Conditii”.

 

 1. DEFINIREA TERMENILOR

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL”/”DATELE” -orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

 2. OPERATOR” – DermaStyle SRL, in calitate de detinator al https://emedical.drleventercentre.com/ („PLATFORMA), cecolecteaza si prelucreaza date cu caracter personal apartinand Utilizatorului, pentru identificarea acestora si pentru a le oferi serviciile, fiind operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”);

 3. UTILIZATOR” - persoana fizica care doreste sa beneficieze de serviciile oferite de catre Operator si care acceseaza https://emedical.drleventercentre.com/ si se inregistraza pe Platforma, prin crearea unui Cont;

 4. CONT” – inregistrarea Utilizatorului pe Platforma, prin completarea unui formular specific, prin intermediul caruia sa poata solicita/accesa/beneficia de serviciile oferite de catre Operator.

 5. SERVICII” – sunt definite la sectiunea dedicata din https://emedical.drleventercentre.com/ si care includ, cu titlu general, programarea unei consultatii virtuale sau fizice sau programarea in vederea efectuarii unor investigatii si/sau analize medicale.

 6. IMPUTERNICIT” – entitatea careasigura Operatorului servicii de asistenta tehnica, servicii de mententanta (mentinere sau restabilire) a Platformei, si care poate avea acces la datele cu caracter personal al Utilizatorului, in prestare serviciilor si limitat la instructiunile Operatorului sau pentru indeplinirea obligatiilor legale, iar acesta nu colecteaza, nu proceseaza si nu stocheaza date personale apartinand Utilizatorului. Imputernicitul Operatorului este HTSS

 1. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE SI PROCESATE

 1. SIMPLA ACCESARE A PLATFORMEI NU DUCE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL, INSA SE POT OBTINE DATE, IN MOD AUTOMAT, DIN CATEGORIA CELOR MENTIONATE LA PUNCTUL 3.3 DE MAI JOS, FARA INSA CA ACESTEA SA POATA FI ASOCIATE UNEI PERSOANE. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM SI PROCESAM SUNT EFECT AL COMUNICARII VOLUNTARE A ACESTORA DE CATRE DUMNEAVOASTRA.

 2. Operatorul colecteaza, inregistreaza, proceseaza, arhiveaza si, in final, sterge una, mai multe sau toate dintre urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale Utilizatorului, fie la data crearii Contului, fie pe parcursul prestarii Serviciilor, pe toata perioada derularii relatiei contractuale dintre Operator si Utilizator :

 • nume, prenume, adresa postala/localitate;

 • adresa de e-mail, numar telefon;

 • varsta Utilizatorului;

 • corespondenta cu privire la Servicii (inclusiv, dar fara a se limita la: solicitari, notificari, recomandari, plangeri etc.);

 • date privind locul de munca si obiceiurile de consum (alimentatie, vicii etc.);

 • date privind starea de sanatate;

 • istoricul tratamentelor medicale;

 1. Intrucat accesul la Platforma se realizeaza on-line, aplicatia software (browser internet) de pe dispozitivele folosite de Utilizatori, in vederea accesarii Serviciilor, comunica in mod automat catre Operator una, mai multe sau toate dintre urmatoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului:

 • tip aplicatie software si versiune (browser de internet);

 • adrese de IP;

 • tipul de dipozitiv folosit pentru accesarea Platformei;

 • data si ora accesarii;

 • locatia.

 1. TEMEIUL LEGAL SI SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Temeiul legal al procesarii datelor: Operatorul prelucreaza datele personale mentionate la art.III, in baza urmatoarelor temeiuri legale :

 • prelucrarea este necesara pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate;

 • prelucrarea este necesara în scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala;

 • prelucrarea este necesara din motive de interes public în domeniul sanatatii publice, cum ar fi protectia împotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranta a asistentei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;

 • prelucrarea este necesara în vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului;

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care Utilizatorul este parte sau pentru a face demersuri la cererea Utilizatorului inainte de incheierea unui contract.

 1. Scopul prelucrarii datelor: Operatorul prelucreaza datele personale ale Utilizatorului in vederea oferirii serviciilor in care Operatorul este specializat.

 1. PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele dumneavoastra, impreuna cu corespondenta pe care ne-o transmiteti, precum notificari, intrebari si solicitari cu privire la Serviciile noastre vor fi stocate pe serverele noastre si/sau ale Imputernicitului nostru in vederea prestarii Serviciilor.

 2. Datele dumneavoastra vor fi folosite de catre Prestator in vederea prestarii Serviciilor, dupa cum urmeaza:

 • pentru efectuarea programarilor la consultatii medicale;

 • pentru furnizarea informatiilor solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite de la dumneavoastra;

 • pentru furnizarea, mentinerea, administrarea ori extinderea Serviciilor oferite;

 • pentru a va contacta atunci cand este necesar.

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

 1. Utilizatorii cunosc drepturile generale de care beneficiaza in calitate de persoane vizate in temeiul legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de acces la date personale; dreptul de rectificare sau stergere a datelor; dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor; dreptul de portabilitate a datelor; dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc; dreptul de a se adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 2. Utilizatorii cunosc faptul ca drepturile mentionate anterior nu sunt drepturi absolute si accepta ca exista posibilitatea ca anumite date utilizate in realizarea scopului sa nu poata fi sterse (de exemplu, datele cu caracter personal pentru care exista obligatii de raportare catre autoritati sau pentru care exista obligatie de stocare).

 3. Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

 • sa furnizeze date adevarate, exacte si complete, in conformitate cu formularul de inregistrare pe Platforma. In cazul in care datele furnizate nu sunt adevarate, exacte si complete sau s-au modificat, Utilizatorul are obligatia informarii Operatorului, prin intermediul Platformei sau prin e-mail la adresa emedical@drleventercentre.com asupra acestui fapt si sa furnizeze informatiile corecte in cel mai scurt timp;

 • sa asigure actualizarea datelor, ori de cate ori va fi necesar;

 • sa nu publice informatii, recenzii si evaluari obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de Operator, angajatii/colaboratorii acestuia sau fata de un alt Utilizator, si nici materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare.

 1. In caz de incalcare a obligatiilor de catre Utilizatori, Operatorul are dreptul de a lua toate masurile legale pentru a asigura revenirea la situatia anterioara (stergerea informatiilor publicate de Utilizator, blocarea accesului la Platforma etc.), precum si tragerea la raspundere a Utilizatorului in cauza.

 1. STERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Anumite Date pot fi stocate pentru perioada de timp necesara in vederea prestarii Serviciilor. Ulterior incetarii colaborarii, prin renuntarea la folosirea Platformei de catre Utilizator sau ca urmare a blocarii accesului de catre Operator, acesta din urma sterge datele personale ale Utilizatorului. In cazul in care decideti sa stergeti contul dumneavoastra, vom sterge si aceste Date. Totusi, este posibil ca stergerea Datelor sa nu fie concomitenta cu stergerea Contului dumneavoastra. De asemenea, exista posibilitatea stocarii anumitor Datelor in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale, solutionarii litigiilor, etc., inclusiv dupa data stergerii Contului.

 1. POLITICA DE COOKIES

 1. Dispozitivele folosite de Utilizator pentru accesarea Platformei pot stoca anumite informatii relevante si/sau necesare pentru utilizarea Platformei, sub forma de cookies, cu scopul de a ajuta la imbunatatirea furnizarii serviciilor de catre Operator si la imbunatatirea experientei Utilizatorului prin, inclusiv, dar fara a se limita la: memorarea datelor ce acces ale Utilizatorului, memorarea preferintelor de acces, memorarea locatiei de unde a avut loc accesarea etc. Utilizatorul are posibilitatea dezactivarii colectarii acestor date prin blocarea cookie-urilor din setarile browser-ului, insa anumite functii ale Platformei pot inceta sa mai functioneze.

 1. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

 1. Prezenta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari ca urmare a schimbarilor legislative sau a modificarilor intervenite la nivelul Platformei;

 2. Politica de Confidentialitate modificata/actualizata va fi publicata pe Platforma si va produce efecte de la momentul publicarii, fiind astfel disponibila Utilizatorului;

 3. Prin continuarea folosirii Platformei si/sau a Serviciilor, Utilizatorii sunt de acord cu noile prevederi ale Politicii de Confidentialitate, considerandu-se ca le-au luat la cunostinta.

 4. In cazul in care Utilizatorii nu sunt de acord cu una sau mai multe dintre prevederile actuale sau viitoare ale Politicii de Confidentialitate, nu vor putea accesa Platforma si nu vor putea beneficia de Servicii.